Vammarskolan i Valdemarsvik

Aktivitetsmätning och en uppgraderad Puls-träning i Valdemarsvik

ACTIVARIUM årskurs 6

Glädje, nyfikenhet och rörelse

- i klassrummet

Både lärare och elever ser den positiva förändringen under de veckor de använder aktivitetsklockan. Aktivitetsklockorna hjälper också läraren att naturligt prata med eleverna  - både på individ- och gruppnivå - om rörelse, hälsa och livsstil. Men även andra aspekter som demokratifrågor och att handskas med resurser kommer naturligt in i undervisningen.

Pontus Jönstedt och Rasmus Gustafsson, klass 6C, Vammarskolan i Valdemarsvik
Nemo Melander, klass 7A, Vammarskolan i Valdemarsvik

PULS 2.0

Resultatet är över förväntan 

- efter sex års pulsträning på Vammarskolan

Vi har sett en stor förbättring både vad gäller måluppfyllelse och elevhälsa tack vare pulsträningen på högstadiet som nu är inne på sitt sjätte år, säger initiativtagare Mats Nahlbom. Nu utvecklar han pulsträningen till att även omfatta de teoretiska lektioner. En uppgradering till Puls 2.0.