Aktivitetsmätning

ACTIVARIUM ÄR ett inspirerande spel för hela klassen. Varje elev får en egen fisk och ju mer eleven rör sig - desto fler saker kan man köpa till sin fisk. Klassens gemensamma aktiviteter går till att smycka det virtuella akvariet.

ELEVERNAS AKTIVITET mäts via en aktivitetsklocka som eleven bär under hela dygnet. På så vis kan läraren ha många utvecklande samtal om både sömnen och aktiviteter på lov och hemma efter skoldagen.

ACTIVARIUM INGÅR som en modul i Polar GoFit som ger en direkt koppling mellan aktivitet och belöning. Aktivitetsklockorna tankas över så att hela klassen ser den gemensamma aktiviteten under veckan.
 

Filmer om aktivitetsmätning

Detta behöver du för aktivitetsmätning


Polar Active aktivitetsmätare Registrerar elevernas rörelser och mäter deras dagliga aktivitetsnivå.
Batterier till H7 Pulssensor Förpackningen innehåller 10 batterier (CR2025) och packningar för enkelt byte.
Polar GoFit-appen Via webbtjänster kan du enkelt dokumentera och följa alla aktiviteter inklusive sömnen.
Activarium Ett roligt och engagerande spel där lärare och elever tillsammans skapar ett akvarium.
Förvaringsväska för aktivitetsmätare Praktisk förvaring av aktivitetsklockorna.
Användarkonto på Polar GoFit.com Via ditt användarkonto administrerar du elever och om fler lärare ska delta i undervisningen.

Börja lugnt i liten skala: Förankra, förklara, fördjupa.

FÖRANKRA. Viktigt att rektor och kollegor är insatta och förstår aktivitetsmätningens påverkan på elevhälsa och måluppfyllse. Påvisa vetenskap och andras erfarenheter.

FÖRKLARA. Ju mer eleven rör på sig desto större chans att lyckas i skolan. Det är syftet. Visa för föräldrar och elever vilken information som aktivitetsklockorna ger.

FÖRDJUPA. Koppla aktivitetsmätningen till andra ämnen. Behov av sömn. Bra mat. Rörelse kontra stillasittande. Varför varierar aktiviteten mellan helger och skoldagar.

Lärarhjälpmedel